Na tej stronie są używane cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o celu używania i możliwej zmianie ustawień cookies znajdziesz tutaj.
A | A | A
O Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza powstała w 1990 roku. Jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przeciwdziałania bezrobociu. Misja Fundacji Gospodarczej zapewnienie klientom możliwości rozwoju zawodowego oraz gospodarczego na wysokim poziomie poprzez usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne.

Polityka jakości
Najważniejsze cele polityki jakości to stworzenie i utrzymywanie wizerunku Fundacji Gospodarczej jako wiarygodnego, profesjonalnego usługodawcy, spełniającego potrzeby klientów oraz oferowanie wysokiej jakości usług.

Cele te są osiągane poprzez: stałe doskonalenie jakości usług i dostosowanie ich do oczekiwań klientów, osiągane przy współudziale wszystkich pracowników, stałe podnoszenie kompetencji pracowników, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami, zapewnienie odpowiednich zasobów na realizację założonych celów, współpracę i wymianę informacji z innymi ośrodkami sieci Krajowego Systemu Usług, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej ośrodków Krajowego Systemu Usług, ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Instytucje, których założycielem jest Fundacja Gospodarcza:

  • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
  • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
  • Lubelska Fundacja Rozwoju w Lublinie
  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku
  • Fundacja Polska REFA w Poznaniu
  • Agencje Rozwoju Regionalnego w Koszalinie, Zielonej Górze i Gdańsku
  • Polsko-Amerykańskie Instytuty Przedsiębiorczości w Gdyni, Rzeszowie i Białymstoku
  • Fundacja Kadry dla Wielkopolski w Poznaniu

 

Fundacja Gospodarcza realizuje obecnie wiele projektów z zakresu celów statutowych, m.in.:


Pomorskie Miasteczko Zawodów
Projekt realizowany jest od września 2001 roku do chwili obecnej. Fundacja Gospodarcza jest operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów. Z usług Miasteczka może skorzystać każdy zainteresowany uzyskaniem pomocy przy planowaniu kariery zawodowej, kierowaniu nią i poszukiwaniu zatrudnienia. Klientami Miasteczka głównie są: ucząca się młodzież i absolwenci szkół, dorośli poszukujący pracy, bezrobotni oraz osoby, które planują założyć własną firmę. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Gdyni. Obecna umowa jest podpisana do końca 2013 roku.

 


Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+
Fundacja Gospodarcza w Gdyni przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową realizuje projekt, którego głównym celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ pozostających bez zatrudnienia, mającego na celu aktywizację do zakładania własnej działalności gospodarczej.

 

 

Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30.08.2012 r. Fundacja Gospodarcza uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, jakim jest Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w ramach działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych. Projekt ten będzie wspomagany udziałem finansowym Gminy Miasta Gdynia oraz wkładem własnym Fundacji Gospodarczej.

 

Czytaj więcej o realizowanych projektach...

 © 1990 - 2012 Fundacja Gospodarcza