Produkt finalny

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych

Szanowni Użytkownicy

Oddajemy w Wasze ręce rezultat realizacji projektu – Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+, który stanowi efekt ponad dwuletniej pracy grupy specjalistów.

Elementy składowe Modelu to:

1. Opis Modelu walidacji i uzupełniania kompetencji w zawodzie Sprzedawcy i Przedstawiciela handlowego.

2. Kompleksowy „Podręcznik użytkowania modelu” zawierający m.in.:

  • Dwa profile kompetencyjne dla zawodu przedstawiciela handlowego i sprzedawcy.
  • Narzędzia do walidacji – zestaw ośmiu kompetencji rozpisanych na skalach obserwacyjnych uwzględniających zarówno kompetencje miękkie sprzedażowe, jaki twarde związane z obsługą komputera.
  • Zestawy zadań wykorzystywanych w trakcie sesji Development Centre z podziałem na zadania dedykowane do sesji z obszaru kompetencji miękkich, jak i kompetencji twardych.
  • Wytyczne do przeprowadzenia walidacji kompetencji.
  • Procedurę certyfikacji ze wzorami certyfikatów i suplementów oraz pełnym opisem wszystkich poziomów kompetencji.
  • Rekomendacje do realizacji działań rozwojowych.
  • Programy treningów praktycznych.

3. Osiem kursów e-learningowych tematyką odpowiadających badanym kompetencjom.

4. Narzędzie on-line do samooceny kompetencji.

Opis Modelu – jego założeń, metodologii oraz możliwości zastosowania – znajduje się w dokumencie nr 1.

Sam Model został przygotowany w formie podręcznika i zawiera komplet dokumentów niezbędnych do jego wdrożenia i użytkowania. Podręcznik użytkowania w wersji elektronicznej przyjął formę publikacji interaktywnej, która została zoptymalizowana pod przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne. Interaktywność pozwala na szybkie poruszanie się po całej publikacji z wykorzystaniem paska nawigacji, otwieranie załączników przez kliknięcie, pobieranie dokumentów w wersjach edytowalnych.

Podręcznik został dołączony jako dokument nr 2.

Kursy e-learningowe dostępne są tutaj.

Narzędzie on-line do samooceny kompetencji dostępne jest na stronie głównej niniejszego serwisu.

Aby prawidłowo użytkować wszystkie produkty pośrednie wchodzące w skład Modelu, powstała Instrukcja stosowania produktu finalnego – dokument nr 3