Akademia Handlowa. O projekcie.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ z województwa pomorskiego w zawodach: sprzedawca i przedstawiciel handlowy, w celu podniesienia ich adaptacyjności i mobilności zawodowej.

W fazie testowania modelu wzięło udział 60 pracujących i niepracujących osób 50+ z województwa pomorskiego.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2012 r. – 30 września 2014 r.

Sprawdź swoje kompetencje w zawodzie sprzedawcy lub
przedstawiciela handlowego już teraz.

Aktualności

Miło nam poinformować, że produkt finalny wypracowany w ramach projektu – model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ – został pozytywnie zaopiniowany (zwalidowany) przez eksperta zewnętrznego, Instytucję Pośredniczącą oraz członków Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa pomorskiego.

Zakończyliśmy prace redakcyjne oraz graficzne nad papierową i elektroniczną wersją modelu, który został przygotowany w postaci podręcznika. Podręcznik w wersji elektronicznej wraz z instrukcją użytkowania produktu finalnego jest dostępny tutaj, w wersji papierowej na wszelkich wydarzeniach – warsztatach, konferencjach – które będziemy organizować lub w których będziemy uczestniczyć oraz w siedzibie Lidera projektu – Fundacji Gospodarczej.

W dniach 8-9 lipca oraz 4-5 września odbyły się warsztaty wdrożeniowe dla osób i instytucji zainteresowanych wykorzystaniem modelu lub jego elementów w swojej pracy. Natomiast 12 września w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja podsumowująca cały projekt.